2D computergrafik

2d Computer Graphics

2D-computergrafik er den computerbaserede generation af digitale billeder - hovedsageligt fra todimensionale modeller (såsom 2D geometriske modeller, tekst og digitale billeder) og ved specifikke teknikker for dem. Ordet kan stå for den gren af ​​datalogi, der omfatter sådanne teknikker, eller for selve modellerne.